Cristin-resultat-ID: 1096243
Sist endret: 22. mars 2015, 12:01
Resultat
Forord
2014

Forord

Bidragsytere:
 • Lars Johan Danbolt
 • Leif Gunnar Engedal
 • Knut Hestad
 • Lars Lien og
 • Hans Stifoss-Hanssen

Bok

Religionspsykologi
ISBN:
 • 978-82-05-41634-5

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Forord
Publiseringsår: 2014
Sider: 5 - 6
ISBN:
 • 978-82-05-41634-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forord

Bidragsytere

Lars Johan Danbolt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Leif Gunnar Engedal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Aktiv cristin-person

Knut Hestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Hans Stifoss-Hanssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Religionspsykologi.

Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut; Lien, Lars. 2014, Gyldendal Akademisk. VID, HINN, NTNU, MF, INNLANDETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1