Cristin-resultat-ID: 1102117
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Av-og-til-røyking i Norge

Bidragsytere:
 • Elisabeth Kvaavik
 • Janne Scheffels og
 • Marianne Lund

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Trykket: 2014
Volum: 134
Hefte: 2
Sider: 163 - 167
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84893533851
Norart-ID: 1400553757

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Av-og-til-røyking i Norge

Sammendrag

Av-og-til-røykerne er lite bekymret for egen helserisiko tilknyttet røyking. Men studier viser at også av-og-til-røyking sterkt øker risikoen for flere dødelige sykdommer. Av- og-til-røykerne er yngre, mer urbane og tilhører i større grad et høyere sosialt lag enn dagligrøykerne. Og de tror altså at røykingen deres ikke er så farlig. - Vår studie viser at mange av-og-til-røykere mener at deres tobakksbruk ikke har betydning for helsen, skriver Elisabeth Kvaavik og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 2/2014. Hvor skadelig er det å ta seg en røyk iblant? En tidligere studie har vist at norske kvinner og menn i alderen 35 - 49 år som røyker bare 1-4 sigaretter daglig, har henholdsvis fem og tre ganger større risiko for lungekreft sammenliknet med ikke-røykere. Studien står i stor kontrast til hvordan denne gruppen selv opplever helserisikoen ved å røyke av og til. - Mer kunnskap om av-og-til-røykernes bakgrunn, livsstil og oppfatninger om egen røyking vil være viktig for å legge til rette for tobakkspolitiske tiltak som oppleves som relevante også for dem, skriver Kvaavik. Mange av-og-til-røykere ser heller ikke på seg selv som røykere, noe som kan ha sammenheng med at røyking er blitt mindre sosialt akseptert de siste tiårene. Kommunikativ utfordring - Lavintensiv røyking øker klart risikoen for kreft i lunge, mage, spiserør og bukspyttkjertel, samt koronarsykdom og kols, skriver Frode Gallefoss på lederplass i Tidsskriftet. Gallefoss skriver at den lave selvopplevde risikoen representerer en kommunikativ utfordring for helsemyndighetene som de bør ta alvorlig. - Av-og-til-røykerne bør få informasjon om at også de utsetter seg for en ikke ubetydelig helserisiko. Blir dette kommunisert klart og tydelig, skulle av-og-til-røykerne ut fra sosiodemografiske karakteristika være en gruppe som i stor grad tar signalet og kutter forbruket, skriver Gallefoss. Han peker samtidig på at ny kunnskap trengs. Det er uklart hvilke faktorer som fører til at noen av-og-til-røykere slutter, mens andre etterhvert blir dagligrøykere. I USA er for eksempel av-og-til-røyking blant unge assosiert med et problematisk alkoholforbruk.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Janne Scheffels

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3