Cristin-resultat-ID: 1102309
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Long-term trends in alcohol policy attitudes in Norway

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow og
 • Elisabet Storvoll

Tidsskrift

Drug and Alcohol Review
ISSN 0959-5236
e-ISSN 1465-3362
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2013
Trykket: 2014
Volum: 33
Hefte: 3
Sider: 220 - 226

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84899496093

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Long-term trends in alcohol policy attitudes in Norway

Sammendrag

The aim of this study was to describe trends in attitudes to alcohol control policies in Norway over a period of 50 years and to discuss how these trends relate to developments in alcohol policy. Survey data from 17 national population surveys, national statistics and previous publications were applied to describe trends in attitudes to alcohol control polices (access to alcohol and price) and changes in these policies over the period 1962 to 2012. From 1962 to 1999, an increasing proportion of the population reported that regulations on availability of alcohol were too strict and that alcohol prices were too high, whereas in the 2000s this trend was reversed and support for existing control policies increased. Although the pillars of Norwegian alcohol policy—high prices, restricted access and a state monopoly on retail sales—remained, control policies were gradually relaxed throughout the entire period. Relaxation of strict alcohol control policies in Norway in the first four decades were probably, in part, the result of increasingly liberal public opinion. The subsequent reversed trend in opinions with increasing support for control policies may be due to several factors, for example, consumer-oriented changes in the monopoly system, increased availability and affordability, increased awareness of alcohol-related harm and the effectiveness of control policies. Thus, the dynamics of policies and attitudes may well change over time.

Tittel

Long-term trends in alcohol policy attitudes in Norway

Sammendrag

Bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk - høye priser, begrenset tilgang og et statlig monopol på detaljomsetningen, har gradvis blitt myket opp de siste femti åra. Det viser ny forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Den mest påfallende endringen i tilgjengelighetsbegrensninger fant forskerne i andelen nordmenn som bodde i en kommune uten alkoholsalg. Nesten halvparten av Norges befolkning hadde ikke alkoholsalg i kommunen sin i 1962. I løpet av 90-årene hadde alle fått det. Forskerne fant også at i perioden 1962 til 1999 mente en stadig økende andel av befolkningen at tilgjengelighetsbegrensningene var for strenge, og at alkoholprisene var for høye. På 2000-tallet snudde denne trenden og flere og flere ga sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. – Liberaliseringen av norsk alkoholpolitikk fra tidlig 60-tall til årtusenskiftet kom trolig delvis som et resultat av en stadig mer liberal opinion, sier Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning. – Det er nok flere årsaker til at opinionen deretter har gått i motsatt retning, altså at flere og flere har gitt sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. – For eksempel kan endringer innenfor vinmonopolet i en mer forbrukervennlig retning ha økt folks oppslutning om monopolordningen. – Økt tilgjengelighet til alkohol, lavere alkoholpriser i forhold til kjøpekraft, økt bevissthet om alkoholrelaterte skader, og mer kunnskap om effekten av en restriktiv alkoholpolitikk, kan også ha bidratt til økt oppslutning om restriktive virkemidler. – Studien vår viser at forholdet mellom alkoholpolitikken og folks holdninger til den, endrer seg over tid, sier Rossow.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2