Cristin-resultat-ID: 1102434
Sist endret: 19. februar 2014 03:00
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Outcome Rating Scale (CORS)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Ketil Hanssen-Bauer

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2014
Volum: 1
Artikkelnummer: 1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Outcome Rating Scale (CORS)

Sammendrag

CORS ble opprinnelig utviklet i USA i 2003 av Duncan, Miller og Sparks for å måle selvrapporterte terapiresultater. Den norske versjonen kalles «Skala for endringsvurdering – barn og unge (CORS)». Den er oversatt av Anne-Grethe Tuseth, og kan lastes ned fra internett. CORS inneholder fire visuelle analoge skalaer som barn i alderen 6-12 år og/eller deres foresatte besvarer ved å markere hvor på en strek fra trist ansikt til glad ansikt barnet befinner seg. Administrering og skåring tar få minutter, og det stilles ingen kompetansekrav til testbrukere. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved de skandinaviske versjonene av CORS identifiserte ingen relevante publikasjoner. Det foreligger ingen dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av CORS. Studier som undersøker måleegenskaper er derfor nødvendig.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Ketil Hanssen-Bauer

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2