Cristin-resultat-ID: 1118248
Sist endret: 27. oktober 2016 14:01
Resultat
Rapport
2013

Fra sykehjemsbeboer til medmenneske. Fra objekt til subjekt i lys av Hans Skjervheims filosofi.- Sykepleierstudenters erfaring med deltagelse i prosjektet aktiv omsorg – ut på tur

Bidragsytere:
  • Britt Øvrebø Haugland

Utgiver/serie

Utgiver

Haraldsplass diakonale høgskole

Serie

Haraldsplass diakonale høgskole. Skriftserien
ISSN 1891-828X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 2/2013
Antall sider: 17
ISBN: 82-7928-100-2

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra sykehjemsbeboer til medmenneske. Fra objekt til subjekt i lys av Hans Skjervheims filosofi.- Sykepleierstudenters erfaring med deltagelse i prosjektet aktiv omsorg – ut på tur

Sammendrag

Jeg vil i dette essayet presentere noen av filosofen Hans Skjervheim sine vitenskapsteoretiske perspektiv. Skjervheim anvender sine ideer i hovedsak på pedagogikken, som han hevder er en praktisk vitenskap. Når jeg presenterer Skjervheim sine ideer har jeg beskrevet hans argumenter i forhold til pedagogikken. På samme måte som pedagogikk mener jeg sykepleie er et praktisk fag og har mye til felles med pedagogikken. Mitt interesseområde ligger et sted mellom sykepleie og pedagogikk, da jeg forholder meg til studenter som studerer sykepleie. Jeg vil derfor etter å ha presentert noen av Skjervheim sine sentrale tanker, anvende noen av hans perspektiver i forhold til sykepleierstudenters møte med beboere i sykehjem gjennom prosjektet aktiv omsorg – ut på tur. En gang hver uke i 4 uker, gjennomførte studentene sammen med sykehjemsbeboeren en tur ut i frisk luft eller en annen aktivitet etter beboerens ønske. Gjennom logger og fokusgruppeintervju fortalte studentene om hvordan deres syn på beboeren endret seg. Fra å betrakte dem som en dement pasient, til å se dem som et likeverdig medmenneske. Ved å engasjere seg i en felles aktivitet, så studenten at de hadde mye felles. Skjervheim sine beskrivelser om mellommenneskelige relasjoner inspirerer meg og gir mening i forhold til min problemstilling.

Bidragsytere

Britt Øvrebø Haugland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1