Cristin-resultat-ID: 1118733
Sist endret: 20. januar 2018, 11:40
Resultat
Rapport
2014

Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder. Notat fra Kunnskapssenteret 2014

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Asbjørn Steiro
 • Signe Louise Forsetlund og
 • Karianne Hammerstrøm

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 40
ISBN: 978-82-8121-850-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder. Notat fra Kunnskapssenteret 2014

Sammendrag

Kunnskapssenteret har vurdert forskningsgrunnlaget for effekter av å fortsette i arbeid etter vanlig pensjonsalder på livskvalitet og fysiske og psykiske utfallsmål. Gjennom et omfattende litteratursøk og utvelgelse fant vi 13 longitudinelle studier som belyser temaet.Ti av de longitudinelle studiene var fra USA, mens én var fra Norge, én fra Japan og én fra Singapore.  Resultatene er ikke entydige om helseeffekter av å fortsette i arbeid sammenlignet med å gå av med pensjon. Dokumentasjonen er stort sett av lav til svært lav kvalitet  Sannsynligvis vil noen arbeidstakere ha positiv effekt av å pensjonere seg tidlig, mens andre vil ha positiv effekt av å fortsette å arbeide etter pensjonsalder.  Å måtte pensjonere seg kan være negativt for den psykiske helsen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Signe Louise Forsetlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Karianne Thune Hammerstrøm

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Karianne Hammerstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4