Cristin-resultat-ID: 1119608
Sist endret: 15. januar 2018 14:38
Resultat
Rapport
2014

Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell

Bidragsytere:
 • Lillebeth Larun
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Elisabet Hafstad og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2
Antall sider: 74
ISBN: 978-82-8121-848-2
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell

Sammendrag

I 2012 var over 286 000 personer sysselsatt i helse- og omsorgstjenestene i Norge. 84 prosent av disse var kvinner. I 2012 var legemeldt sykefravær blant helsepersonell 8,6 prosent for kvinner og 5 prosent for menn. I befolkningen som helhet, var legemeldt fravær 7,37 prosent for kvinner og 4,29 prosent for menn. Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om effekt av tiltak for å forebygge sykefravær og uførhet hos helsepersonell. Vi inkluderte tolv randomiserte kontrollerte studier med mer enn 2 000 deltagere som rapporterte utfallsmålet sykefravær. Denne dokumentasjon gir oss grunnlag for å si følgende: •Det er usikkert om fysisk trening eller opplæring i emosjonsrettet omsorg, som blant annet bestod av å møte beboerne på en empatisk måte og være oppmerksom på beboernes erfaringer og livshistorie, har effekt på sykefravær blant ansatte i sykehjem. •Influensavaksine gir muligens ingen eller liten forskjell på sykefravær blant ansatte i sykehus. •Det er usikkert om fysisk trening, fysisk trening i kombinasjon med opplæring i forflytningsteknikk, trinnvis oppfølging ved sykefravær, kognitiv atferdsterapi eller prosessveiledning har effekt på sykefravær blant ansatte i sykehus. Ingen av studiene rapporterte utfallsmålet uførhet. Resultatene fra studiene vi har inkludert viste gjennomgående ingen statistisk signifikant forskjell i resultater for de ulike tiltakene. At det ikke er dokumentert en forskjell, betyr ikke at det er dokumentert at det ikke er noen forskjell. De fleste inkluderte studiene hadde få deltagere og stor variasjon.

Tittel

Effects of interventions for prevention of sick leave and disability for health personnel

Sammendrag

The health service in Norway employs nine percent of the working population. This means that 286 000 people works in the health- and caring sector of that a total 84 percent are women. In the last three months of 2012, medically prescribed sick leave was 8.6 for women and 5 percent for men. The objective of the systematic review was to synthesise research into the effectiveness of interventions designed to prevent sick leave and disability retirement for employees in the health- and caring services. We have included twelve randomised controlled trials with a total of more than 2000 participants where the studies reported sick leave as an outcome. The research evidence shows that: •It is uncertain if either physical fitness training or integrated emotion-oriented care is effective in reducing sick leave for emloyees working in nursing- or caring homes •Influenza vaccination may make little or no difference on sickleave among employees in hospitals •It is uncertain if physical fitness training alone, physical fitness in combination with transfer technique, physical fitness and back belts, incremental supportive schemes for sick leave, cognitive behavioural therapy or process consultation are effective in reducing sick leave among employees in hospitals. None of the studies reported disability retirement as an outcome. In general, the results from the included studies did not show any statistically significant difference between the differing interventions. One should however, be careful in making the assumption that no documentation of difference equates to documenting that there is no difference. Most of the studies had few participants and large variations.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lillebeth Larun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4