Cristin-resultat-ID: 1123708
Sist endret: 15. januar 2018 15:43
Resultat
Rapport
2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)

Bidragsytere:
 • Johan Siqveland
 • Øyvind Sundset
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Ingrid Harboe og
 • Kari Ann Leiknes

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Volum: 2014
Hefte: 7
Antall sider: 25
ISBN: 978-82-8121-853-6
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å vurdere måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norske (oversatte) psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Oppdraget for denne rapporten var å finne forskning om California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) i norske populasjoner og vurdere normdata, reliabilitet og validitet. Beskrivelse av CVLT-II CVLT-II er en test som måler verbal innlæring og hukommelse. Testen er oppgaveløsende, stimulus materialet inneholder to ordlister med 16 ord og består av tre hovedskalaer og 14 delskalaer. Tidsbruk for gjennomføring er 30 - 90 minutter. Skåringen utføres elektronisk (engelskspråklig program) eller manuelt. Målgruppe for testen er unge, voksne og eldre. Testen ble utgitt på engelsk i 2000 av forfatterne Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E. og Ober, B. A. og oversatt til norsk i 2004 av Astri J. Lundervold og Kjetil Sundet. Rettighetsinnehaver er Pearson Assessment. Generelt kompetansekrav til bruk og tolkning av testen er autorisasjon som psykolog. Metode Vi utførte et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske og psykologiske databaser etter studier som anvendte CVLT-II i norske populasjoner. Søket ble utført oktober 2013. To forskere har gjennomgått identifiserte publikasjoner, vurdert relevans i henhold til inklusjonskriteriene, og ekstrahert relevante data. Resultater Vi inkluderte 10 studier. Tre studier dannet grunnlaget for den norske psykometrivurderingen. I tillegg ble den originale engelske testmanualen og den oversatte testmanualen konsulert. Syv studier rapporterte CVLT-II gjennomsnittsskårer fra norske kliniske populasjoner. Det ble ikke funnet studier med norske normdata. Ingen studier ga tilstrekkelig informasjon for vurdering av reliabilitet. Det ble funnet støtte for begrepsvaliditet og konvergent validitet. Konklusjon Det finnes et begrenset studiemateriale som underbygger de psykometriske egenskapene til den norske versjonen av CVLT-II.

Bidragsytere

Johan Siqveland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Øyvind Østberg Sundseth

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Øyvind Sundset
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kari Ann Leiknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5