Cristin-resultat-ID: 1125523
Sist endret: 21. oktober 2016, 13:12
Resultat
Rapport
2010

Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær; en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur

Bidragsytere:
 • Kjersti Lunde Ellingsen
 • Elisabeth Kiær
 • Merete Labriola og
 • Randi Wågø Aas

Utgiver/serie

Utgiver

IRIS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 44

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær; en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur

Sammendrag

Helserelatert marginalisering og utestenging fra arbeidslivet har vært et viktig tema i Norden i mange år. Alle de nordiske landene har en rekke arbeidsrettede virkemidler i forhold til sykefravær og uførhet. Dokumentasjonen av effekten av mange av disse er imidlertid uklar og uoversiktlig. Målet med studien: (1) Å gi en kunnskapsbasert oversikt over utvalgte arbeidsrettede tiltak for brukere med helseproblemer; gradert sykmelding, aktiv sykmelding, tilretteleggingstilskudd, arbeidsplass-vurdering, dialogmøter og individuell oppfølging. (2) Å beskrive kjennetegn ved og erfaringer med disse arbeidsrettede tiltakene

Bidragsytere

Kjersti Lunde Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Elisabeth Kiær

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Merete Labriola

 • Tilknyttet:
  Forfatter
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4