Cristin-resultat-ID: 1125900
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Social dominance orientation, right-wing authoritarianism, and willingness to help addicted individuals: The role of responsibility judgments

Bidragsytere:
 • Torleif Halkjelsvik og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Europe's Journal of Psychology
ISSN 1841-0413
e-ISSN 1841-0413
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 10
Hefte: 1
Sider: 27 - 40
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84897641082

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Social dominance orientation, right-wing authoritarianism, and willingness to help addicted individuals: The role of responsibility judgments

Sammendrag

We investigated how Social Dominance Orientation (SDO) and Right Wing Authoritarianism (RWA) were related to motivation to personally help addicted individuals and approval of public spending on addiction treatment. The study employs an attributional analysis based on Weiner's theory of social motivation. SDO was associated with less approval of public spending on treatment and lower motivation to personally help. RWA was associated with less approval of public spending but exerted a direct positive effect on motivation to personally help. However, the latter effect was cancelled out by an indirect negative effect from an attributional process where addicted individuals were perceived as more responsible for their condition. An association between RWA and judgments of responsibility was further indicated in an investigation of positive vs. negative outcomes of addictions. RWA correlated with ratings of personal responsibility across the valence of outcomes, whereas SDO did not. In conclusion, the relation between RWA and (lack of) motivation to help is partly explained by a greater emphasis on personal responsibility, and the relation between SDO and (lack of) motivation to help is independent of responsibility judgments.

Tittel

Social Dominance Orientation, Right-Wing Authoritarianism, and Willingness to Help Addicted Individuals: The Role of Responsibility Judgments

Sammendrag

Personer som ønsker et hierarki av sosiale grupper i samfunnet ønsker i mindre grad enn andre å bruke offentlige midler på behandling av rusmiddelavhengige personer. De er også noe mindre motivert til å bistå med personlig hjelp. Det er en av konklusjonene i denne studien. Sammen med kollega Jostein Rise har Torleif Halkjelsvik undersøkt hvordan to ulike sosiale holdninger var knyttet til folks motivasjon for personlig å hjelpe rusmiddelavhengige personer, og meninger om bruk av offentlige midler på behandling av avhengighet. Noen personer aksepterer - og til og med ønsker, at andre sosiale grupper er underlegne og har mindre muligheter i livet. Mennesker med slike holdninger ønsker ikke å bruke offentlige midler til behandling av avhengighet, og de ønsker heller ikke å personlig bidra til å hjelpe avhengige. - Noen personer aksepterer - og til og med ønsker, at andre sosiale grupper er underlegne og har mindre muligheter i livet. Mennesker med slike holdninger ønsker ikke å bruke offentlige midler til behandling av avhengighet, og de ønsker heller ikke å personlig bidra til å hjelpe avhengige, forteller Halkjelsvik. Forskerne fant også lignende resultat for folk preget av konvensjonalisme, lydighet overfor autoriteter, og et ønske om å straffe folk som utgjør en trussel mot lov og orden. Disse ønsket heller ikke å bruke offentlige midler til å hjelpe rusmiddelavhengige, men de var ikke mindre motiverte enn andre til å yte personlig hjelp til avhengige. Forskerne trodde i utgangspunktet at denne motviljen til å hjelpe var basert på oppfatninger om ansvar - at de som støtter slike hierarkistrukturer i samfunnet ser på rusmiddelavhengige som mer ansvarlige for egen situasjon. Men analysene de gjorde viste at denne antagelsen ikke var helt riktig. De som ønsker et hierarki av sosiale grupper er kanskje mindre hjelpsomme fordi de vil prøve å opprettholde forskjeller, mens de som ønsker like muligheter for alle kan bidra til dette gjennom å hjelpe folk som trenger det. Forskning de har gjennomgått tyder på at det er mulig å forandre de typer holdninger vi målte i studien, noe som kanskje også vil kunne påvirke folks motivasjon til å hjelpe. Deltakerne i studien ble rekruttert på det elektroniske arbeidsmarkedet Amazon Mechanical Turk. Utvalget besto av 367 personer bosatt i USA, i alderen 18 til 72 år. Gjennom et spørreskjema svarte deltagerne på hvor villige de var til å hjelpe en kvinne som var avhengig av narkotika og en mann som var avhengig av alkohol. De andre spørsmålene var knyttet til de sosiale holdingene som på engelsk kalles "Social Dominance Orientation" og "Right-Wing Authoritarianism".

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torleif Halkjelsvik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2