Cristin-resultat-ID: 1129364
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Cannabis use and violence: Is there a link?

Bidragsytere:
 • Thor-Arvid Norstrøm og
 • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

Scandinavian Journal of Public Health
ISSN 1403-4948
e-ISSN 1651-1905
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 42
Hefte: 4
Sider: 358 - 363
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84901269027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cannabis use and violence: Is there a link?

Sammendrag

While several studies suggest that cannabis users are at increased risk of interpersonal violence, it is not clear to what extent the association is causal. Our paper aims to assess the association between cannabis use and violence by using a method that diminishes the risk of confounding. We analysed data on cannabis use and violent behaviour from the second (1994) and third (1999) waves of the Young in Norway Longitudinal Study (cumulative response rate: 68.1%, n = 2681). We applied fixed-effects modelling to estimate the association between these behaviours, implying that changes in the frequency of violence were regressed on changes in the frequency of cannabis use. The effects of time-invariant confounders were hence eliminated. In addition, we included two time-varying covariates. The elasticity estimate implies that a 10% increase in cannabis use frequency is associated with a 0.4% increase in frequency of violence (p=.024). Analyses of panel data on Norwegian youths reveals a statistically significant association between cannabis use and violence.

Tittel

Cannabis use and violence: Is there a link?

Sammendrag

Selv om noen tidligere studier har funnet en samvariasjon mellom cannabisbruk og vold, kan man likevel tenke seg at cannabisbruken ikke nødvendigvis er en årsak til vold, og at samvariasjonen skyldes andre faktorer. Slike faktorer kan for eksempel være personlighetstrekk, atferdsproblemer, alkoholbruk og vennemiljø. I denne studien er det benyttet en analysemetode som reduserer sannsynligheten for at slike faktorer tilslører en mulig årsakssammenheng. Studien analyserte longitudinelle data (opplysninger samlet over en lengre periode) fra spørreundersøkelser blant norsk ungdom. Forskerne fant først at cannabisbrukere oftere rapporterte voldsbruk enn andre ungdommer. I det neste analysetrinnet tok forskerne høyde for en rekke andre faktorer som kan bidra til en slik samvariasjon, som for eksempel alkoholbruk og impulsivitet. De fant da at samvariasjonen mellom cannabisbruk og vold ble mye mindre, men at det fremdeles var en viss sammenheng. Analysemodellen fant at en fordobling i hyppigheten av cannabisbruk ville øke frekvensen av voldsbruk med 4 prosent. Studien har sine begrensninger. Blant annet vet man ikke om voldstilfellene ungdommene rapporterte skjedde samtidig med cannabisbruk. Forskerne vet kun at de som rapporterte økt bruk av cannabis også rapporterte økning i voldsutøvelse.

Bidragsytere

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2