Cristin-resultat-ID: 1129366
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow og
 • Thor-Arvid Norstrøm

Tidsskrift

Addiction
ISSN 0965-2140
e-ISSN 1360-0443
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2014
Volum: 109
Hefte: 6
Sider: 930 - 936
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84899894805

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study

Sammendrag

The aim was to assess the association between heavy episodic drinking (HED) and deliberate self-harm (DSH) in young people in Norway. We analysed data on past-year HED and DSH from the second (1994) and third (1999) waves of the Young in Norway Longitudinal Study (cumulative response rate: 68.1%, n = 2647). Associations between HED and DSH were obtained as odds ratios and population-attributable fractions (PAF) applying fixed-effects modelling, which eliminates the effects of time-invariant confounders. An increase in HED was associated with an increase in risk of DSH (OR = 1.64, P = 0.013), after controlling for time-varying confounders. The estimated PAF was 28% from fixed-effects modelling and 51% from conventional modelling. Data on Norwegian youths show a statistically significant association between heavy episodic drinking and deliberate self-harm.

Tittel

Heavy episodic drinking and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study

Sammendrag

Studien testet sammenhengen mellom alkoholberuselse og selvskading blant norsk ungdom med en analysemetode som i større grad enn i tidligere studier tar høyde for faktorer som kan bidra til overvurdering av en årsakssammenheng. Studien bygger på longitudinelle data (opplysninger om de samme personene innsamlet over en lengre periode) fra i alt 2681 ungdommer fra hele Norge. De har svart på en rekke spørsmål om blant annet selvskading, rusmiddelbruk og psykisk helse. Funnene tyder på at en fjerdedel av tilfellene av selvskading blant unge er forårsaket av alkoholberuselse. Studien bekreftet antakelsen om at samvariasjonen mellom beruselse og risiko for selvskading hos ungdommer til dels kan tilskrives andre faktorer, men funnene tyder også på at alkoholberuselse likevel er en viktig årsaksfaktor for selvskading blant ungdom.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
1 - 2 av 2