Cristin-resultat-ID: 1129903
Sist endret: 7. september 2015, 11:17
Resultat
Rapport
2014

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013

Bidragsytere:
 • Ratib Lekhal
 • Anne Kristoffersen Kostøl
 • Thomas Nordahl
 • Anne-Karin Sunnevåg
 • Gro Løken
 • Inger Vigmostad
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Hedmark
NVI-nivå 0

Serie

Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport
ISSN 1501-858X

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 3
Antall sider: 94
ISBN: 978-82-7671-921-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å presentere den kvantitative og kvalitative kartleggingsundersøkelsen som er gjennomført i de sju skolene som har deltatt i utviklings- og forskningsprosjektet «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» (KLL). Formålet er å undersøke om endringsarbeidet som har blitt gjennomført i KLL-skolene har ført til positive endringer. Problemstillingene som ble undersøkt var følgende: • Hvilken endring og utvikling viser resultatene fra første til andre kartlegging på de ulike fokusområdene (Skolekultur, Undervisning, Elevenes motivasjon og arbeidsinnsats og Opplevelse atferdsproblematikk)? • Skiller KLL – skolene seg fra resten av skolene i fylkeskommunen når det gjelder elevenes gjennomstrømning og læringsutbytte? • Hvilke erfaringer er gjort av de ansatte på skolene i forhold til implementering og gjennomføring i prosjektet? Resultatene fra KLL viser en positiv utvikling for lærerne på samtlige fokus/temaområder med unntak av arbeid med faktoren fagsentrert undervisning (hverken positiv eller negativ). Også når det gjelder resultater på elevnivå viser KLLskolene positiv fremgang. Skolene viser en positiv utvikling på antall fraværsdager (nedgang) og andel elever som har fullført- og bestått videregående opplæring. Videre ser det ut som om det er store variasjoner i hvilke erfaringer de ansatte på skolene har gjort seg gjennom prosjektet, både når det gjelder positive og negative erfaringer. Vi vil understreke at denne studien ikke gir mulighet til å trekke kausale slutninger (det vil si årsakssammenhenger). Vi kan ikke se bort fra at endringen som har skjedd fra T1 til T2 (første og andre måling) kan skyldes andre årsaker vi ikke har kontroll over eller har målt i denne studien.

Bidragsytere

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Anne Kristoffersen Kostøl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Gro Løken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »