Cristin-resultat-ID: 1131286
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Å skape noe større: praktiske og teoretiske perspektiver på moralsk imaginasjon

Bidragsytere:
  • Bård Mæland

Tidsskrift

Teologisk Tidsskrift
ISSN 1893-0263
e-ISSN 1893-0271
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Trykket: 2014
Volum: 3
Hefte: 1
Sider: 33 - 50
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Imaginasjon • Pragmatisk etikk • Hermeneutikk • Etikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å skape noe større: praktiske og teoretiske perspektiver på moralsk imaginasjon

Sammendrag

Med utgangspunkt i Paul Lederachs refleksjon over egen praksis fra freds- og forsoningsarbeid, utforsker denne artikkelen hvordan man kan forstå moralsk imaginasjon som begrep og fenomen, blant annet i lys av amerikansk pragmatisk filosofi og hermeneutisk-fenomenologiske perspektiver. Artikkelen hevder at imaginasjon, forstått som kunstnerisk og kreativ aktivitet innenfor etisk arbeid, har både en integrerende og utvidende funksjon, og slik sett kan tilføre etisk arbeid viktige ressurser. Dersom moralsk imaginasjon skal fremstå med normative ambisjoner, noe som igjen vil overskride en formal bestemmelse eller empirisk beskrivelse, vil dette imidlertid kreve en nærmere bestemmelse i lys av verdimessige tradisjoner og myter.

Tittel

To create something greater: practical and theoretical perspectives on moral imagination

Sammendrag

Using as a point of departure Paul Lederach’s book on moral imagination and his long and world-wide experience from peace and reconciliation work, this article explores the notion and phenomenon of moral imagination, inter alia in light of American pragmatism and hermeneutical phenomenology. Understood as the artistic and creative aspects of ethical work, it is claimed that moral imagination may have both an integrative and expansive function, and thus contribute importantly to ethical reasoning. However, in order to avoid a purely formal or empirical description, and to determine its normative ambitions, moral imagination must be connected to cultural, ideological or philosophical traditions of myths and principles.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Bård Mæland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1