Cristin-resultat-ID: 1132541
Sist endret: 20. januar 2018 12:30
Resultat
Rapport
2014

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk

Bidragsytere:
 • Kristin Thuve Dahm
 • Elisabet Hafstad og
 • Therese Kristine Dalsbø

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 17
ISBN: 978-82-8121-863-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk

Sammendrag

BAKGRUNN Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2011 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av tilbud om tilrettelagt dagaktivitet for personer med demens. Hovedfunnene var: Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater og alle konklusjoner er basert på dokumentasjon av lav eller svært lav kvalitet. Resultatene må derfor tolkes med stor forsiktighet.  Det er usikkert om bruk av tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens kan bidra til utsettelse av innleggelse i sykehjem/sykehus (to studier – lav/svært lav kvalitet).  Vi kan ikke konkludere sikkert, men tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til - noe lavere forekomst av atferdsproblemer (fem studier – svært lav kvalitet) - mindre belastning for pårørende (tre studier – svært lav kvalitet) - mindre bruk av medikamenter av typen psykofarmaka (én studie – svært lav kvalitet) Det ser ikke ut til at tilrettelagt dagaktivitetstilbud påvirker funksjonsnivået til personer med demens. Vi kan ikke besvare spørsmålet om kostnader knyttet til tilbudet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2011 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner. METODE Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra rapporten. Det ble søkt i flere medisinske databaser. Søket ble utført i mars 2014. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. RESULTATER Vi identifiserte totalt 764 referanser. Av disse var ingen relevant.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Hafstad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3