Cristin-resultat-ID: 1132772
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Gender differences in mortality and risk factors in a 13-year cohort study of street-recruited injecting drug users

Bidragsytere:
 • Linn Renathe Gjersing og
 • Anne Line Bretteville-Jensen

Tidsskrift

BMC Public Health
ISSN 1471-2458
e-ISSN 1471-2458
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2014
Volum: 14
Hefte: 1
Artikkelnummer: 440
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84902255490

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gender differences in mortality and risk factors in a 13-year cohort study of street-recruited injecting drug users

Sammendrag

Injecting drug users (IDUs) are at risk of premature mortality. This study examined gender differences in mortality, risk factors, and causes of death among IDUs. In a 13-year cohort study including 172 street-recruited IDUs from Oslo, Norway in 1997, interview data was merged with the National Cause of Death Registry. Crude mortality rate (CMR) and indirect standardized mortality ratio (SMR) were estimated with 95% confidence intervals (CI). A log-logistic multivariate survival analysis model was estimated for the full sample. For a smaller data set (1.1.1998-31.12.2004) the influence of substitution treatment and prison were assessed using cox regression survival analysis. Eight females and 37 males died. Acute intoxications were the most common cause of death. Women were more at risk in the short-term, but more protected in the long-term. CMR was 16.0 [95% CI 8.0, 31.9] for women and 26.0 [95% CI 18.0, 35.8]) for men. SMR was 39.4 [95% CI 0.2, 220.8]) for women and 21.3 [95% CI 5.7, 54.1] for men. More women injected heroin (98% vs. 88% [x2 = 3.5, p = 0.063]), used prescription drugs (73% vs. 52% [x2 = 5.6, p = 0.018]) and combined these to inject (45% vs. 26% [x2 = 5.9, p = 0.015]). Mixing prescription drugs in heroin injections, and sex work (only women) were associated with decreased survival time. There were no gender differences in access to substitution treatment, while significantly more men had been in prison (74% vs. 51% [x2 = 7.5, p = 0.006]). The instance of substitution treatment and prison significantly decreased the mortality risk. Prison release increased the risk, but not statistically significantly. There were gender differences in mortality and risk factors; sex work and prison were gender specific risk factors. These factors should be investigated further to better design future preventive measures.

Tittel

Gender differences in mortality and risk factors in a 13-year cohort study of street-recruited injecting drug users

Sammendrag

Studien har undersøkt kjønnsforskjeller i dødelighet, risikofaktorer og dødsårsaker blant sprøytebrukere i Oslo. Forskerne fulgte 172 personer over en 13-årsperiode fra 1997. Intervjudata ble koblet med data fra Dødsårsaksregisteret, data fra legemiddelassistert rehabilitering og Kriminalomsorgen. Risikoen for tidlig død var 39 ganger høyere blant kvinnelige sprøytebrukere enn i befolkningen generelt. Tilsvarende tall for mannlige sprøytebrukere var 21. 8 kvinner og 37 menn døde i løpet av oppfølgingsperioden. Den vanligste dødsårsaken var forgiftning. • Kvinner var mer utsatt for tidlig død enn menn de første årene etter at de ble intervjuet, men på lang sikt var de mer beskyttet. • Den høye dødeligheten blant kvinner de første årene kan henge sammen med aktivt injeksjonsbruk hvor kvinnene brukte like mye eller mer rusmidler (både piller og heroin) enn menn. • Å blande piller i heroininjeksjoner var forbundet med økt risiko for tidlig død. • For kvinner var det en indikasjon for at prostitusjon var forbundet med økt risiko for tidlig død. • Å være i behandling, eller å være fengslet, beskyttet mot for tidlig død. • Flere menn enn kvinner var i fengsel. Av den grunn burde menn vært mer beskyttet enn de var. Når det ikke var slik, kan det tyde på at menn er utsatt for risikofaktorer som ikke kunne måles i denne studien.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Renathe Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2