Cristin-resultat-ID: 1133374
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

A longitudinal study on substance use and related problems in women in opioid maintenance treatment from pregnancy to four years after giving birth

Bidragsytere:
 • Ingunn Olea Lund
 • Håvar Brendryen og
 • Edle Ravndal

Tidsskrift

Substance Abuse: Research and Treatment
ISSN 1178-2218
e-ISSN 1178-2218
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 8
Sider: 35 - 40
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84899817304

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A longitudinal study on substance use and related problems in women in opioid maintenance treatment from pregnancy to four years after giving birth

Sammendrag

Women in opioid maintenance treatment (OMT) have a past characterized by drug abuse, which is a challenging start for parenthood. Studies of mothers in OMT are typically limited to pregnancy and early infancy. Knowledge about how they cope with substance use and related problems in the years following birth is therefore important. The aims of the study were to examine changes in mothers' substance use, psychological problems, and other challenges; from one to four years after their children were born, and describe kindergarten attendance and prevalence and type of child protective services involvement when the children were four years old. A four-year prospective cohort study of mothers in OMT. The European severity index was used to map substance use and related problems during the third trimester of pregnancy, one and four years after birth. At the four-year follow-up, use of illegal substances remained low (4%) and use of legal substances (39%) was similar to the one-year follow-up. The proportion of women with psychological problems was significantly higher than at one-year follow-up (69 vs. 39%, P = 0.009). At age four, most children (89%) attended kindergarten, and the child protective services were following 73% of the families, mostly with voluntary measures. Mothers in OMT cope well with substance use over time, given access to sufficient support. The findings imply that a preventive governmental strategy with close support of mother and child, have a positive impact contributing to making OMT and motherhood more compatible.

Tittel

A longitudinal study on substance use and related problems in women in opioid maintenance treatment from pregnancy to four years after giving birth

Sammendrag

Fra 2004 til 2006 ble alle gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) invitert til å delta i en studie. Senter for Rus og Avhengighetsforskning (SERAF) kartla kvinnenes rusmiddelbruk, samt tilknyttede problemer. Kvinnene ble intervjuet i tredje trimester av svangerskapet, ett år og fire år etter fødselen. Resultatene viser at få mødre i legemiddelassistert rehabilitering bruker narkotika. Både under svangerskapet, samt ett år og fire år etter at barnet er født. Mødrene drikker heller ikke alkohol under svangerskapet. Rundt 1 av 3 sier de drikker noe alkohol ett år og fire år etter at barna ble født. Det dreier seg i all hovedsak om lavkonsum. Mange av mødrene rapporterte om psykiske problemer. Mengden psykiske problemer var høy på alle måletidspunktene, og høyest fire år etter at barna var født. Studien viser at de fleste barna (9 av 10) går i barnehage når de er fire år. Et flertall av familiene får oppfølging av barnevernet i form av preventive støttetiltak, slik som veiledning, avlastningshjem og lignende. Disse tjenestene bidrar til at kvinnene får mer tid til seg selv. Denne tiden kan benyttes til å ta tak i egne problemer, men mange bruker også tiden på jobb eller studier. Det eksisterer omfattende forskning som følger gravide i LAR-behandling gjennom svangerskapet og de første ukene eller månedene etter at barna er født. Denne studien er en av få som har fulgt disse sårbare familiene over tid. Målet har vært å undersøke hvordan mødrene klarer seg med tanke på videre rusbruk, psykiske problemer og andre problemer relatert til heroinavhengighet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Håvar Brendryen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Inaktiv cristin-person

Edle Ravndal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3