Cristin-resultat-ID: 1138688
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2014

Rusmidler i Norge 2013

Bidragsytere:
 • Astrid Skretting
 • Karl Erik Lund og
 • Elin Kristin Bye

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

Rusmidler i Norge : statistikk ...
ISSN 0802-2097

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2013
Antall sider: 318
Revidert utgave
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge 2013

Sammendrag

Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Ola Røed Bilgrei, Kristin Buvik, Marit Edland-Gryt, Odd Hordvin, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy, Janne Scheffels, Øystein Skjælaaen, Gunnar Sæbø og Tord Finne Vedøy. SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere. Innholdet er også omorganisert og delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet. I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3