Cristin-resultat-ID: 1139243
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Sexual assault while too intoxicated to resist: A general population study of Norwegian teenage girls

Bidragsytere:
  • Hilde Pape

Tidsskrift

BMC Public Health
ISSN 1471-2458
e-ISSN 1471-2458
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 14
Hefte: 1
Artikkelnummer: 14
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84901059894

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sexual assault while too intoxicated to resist: A general population study of Norwegian teenage girls

Sammendrag

Underage drinking is widespread, but studies on alcohol-related sexual victimization among teenage girls are almost non-existent. Research on individual correlates and risk factors of sexual victimization more generally is also meager. This study focuses on sexual assault while incapacitated due to drunkenness among 15?18 year-old girls and examines how age, drinking behavior, impulsivity and involvement in norm-violating activities are associated with such victimization experiences. Data stemmed from a school survey (response rate: 85%) in 16 Norwegian municipalities. Almost all analyses were restricted to girls who had been intoxicated in the past year (n?=?2701). In addition to bivariate associations, adjusted odds ratios and relative risks of incapacitated sexual assault (ISA) were estimated. Further, population-attributable fractions were calculated to explore how the prevalence of ISA victimization was likely to be affected if effective preventive measures were targeted solely at high-risk groups. The majority of the girls (71%) had been intoxicated in the past year, of which 7% had experienced ISA victimization in the same period. The proportion of victims decreased by age within the group that had been intoxicated, reflecting that the youngest girls were more likely to get severely drunk. Impulsivity and involvement in norm-violating behaviors were identified as potential risk factors, but the population-attributable fractions indicated that the groups with the highest risk of ISA victimization accounted for only a minority of all the cases of such victimization. Sexual assault against teenage girls who are too drunk to resist seems to be prevalent in Norway ? notably among the youngest girls who engage in heavy episodic drinking. This study also suggests that one should reconsider the notion that no individual attributes are related to females? sexual assault victimization. It also indicates that a high risk approach to prevention, targeting groups with a high level of impulsivity or behavioral problems, may have limited effect on the prevalence of ISA victimization. Thus, from a public health perspective, it may be advisable to give priority to universal preventive measures to curb young girls? risk of being sexually assaulted in a state of alcohol-induced incapacitation.

Tittel

Sexual assault while too intoxicated to resist: a general population study of Norwegian teenage girls

Sammendrag

Blant 15 år gamle jenter som drikker seg beruset, opplever 11 prosent - i løpet av et år - å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å klare å yte motstand. Studien omfattet nær 3000 norske jenter i alderen 15-18 år. Jentene ble spurt om de var blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand fordi de var veldig fulle, og bemerkelsesverdig mange svarte bekreftende. 71 prosent hadde vært beruset i løpet av det siste året, hvorav 7 prosent var blitt seksuelt utnyttet da de var overstadig fulle i samme tidsperiode. Andelen ofre varierte fra 11 prosent blant 15-åringene til 5 prosent blant 18-åringene. Studien undersøkte også hvorfor overgrepene varierte med alder. Resultatene tyder på at de yngste jentene er mer sårbare fordi de oftere drikker seg veldig fulle. De yngste har mindre erfaring med alkohol, og er trolig også mindre aktpågivende i situasjoner som vil kunne medføre risiko for seksuelle overgrep. Begrenset livserfaring gir antakelig økt sårbarhet. Studien fant også at jenter som var blitt utsatt for seksuelle overgrep i tung alkoholrus, var mer impulsive og oftere involvert i problematferd (bl. a. vold, tyveri og skoleskulking) enn andre jenter. Det er en fundamental forskjell på å avdekke mulige sårbarhetsfaktorer, og å tillegge ofrene skyld. Disse resultatene må fortolkes deretter. Noen tenåringsjenter har en livsstil som kan medføre økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Det er også mulig at enkelte ofre blir utagerende som følge av overgrep som de er blitt utsatt for. Studien viste imidlertid at majoriteten av de alkohol-relaterte overgrepene ble rapportert av jenter som ikke var spesielt impulsive eller utagerende. I et folkehelseperspektiv bør man derfor prioritere forebyggende tiltak som er rettet mot alle tenåringsjenter. Vel så viktig er det å iverksette tiltak for å bekjempe utøvelse av denne type overgrep. Selv om tenåringsdrikking er utbredt i mange land, finnes det knapt forskning om mindreårige jenters utsatthet for seksuelle overgrep når de er beruset. Denne studien viser at det er et betydelig misforhold mellom forekomsten av slike overgrep og omfanget av forskningslitteratur om temaet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Pape
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1