Cristin-resultat-ID: 1139659
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV): Associations between perpetrator substance use and physical IPV

Bidragsytere:
  • Ingunn Olea Lund

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 31
Hefte: 3
Sider: 25 - 40
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1400563189

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV): Associations between perpetrator substance use and physical IPV

Sammendrag

This paper provides a characterisation of a national sample of intimate partner violence (IPV) victim shelter residents. The study also examines whether perpetrator substance use contributed to physical IPV in 2 subsamples: 1) Norwegian victims and perpetrators, and 2) immigrant victims and perpetrators. Method: A national sample (N=1363) of women at IPV shelters in Norway in 2011. The majority (62.2%) of the women had immigrant background, and social security was the most common employment/income status (42.6%). A combination of psychological and physical IPV was most frequently reported (56.1%). Perpetrator substance use was common in the Norwegian sample (57.5%). while many in the immigrant sample (47.1%) were unsure about perpetrator substance use. Perpetrator substance use was associated with physical IPV in both subsamples. Immigrant IPV victims are overrepresented in the shelter population, as are women on social security. While substance use is associated with physical IPV among Norwegians and immigrants, the association is more obvious in the Norwegian sample. The high rates of immigrant women stating they are unsure about perpetrator substance use underscore the importance that future studies address this question in a culturally sensitive matter.

Tittel

Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV): Associations between perpetrator substance use and physical IPV

Sammendrag

Studien undersøker sammenhengen mellom rusmiddelbruk hos overgripere og partnervold, rapportert av kvinner på krisesentre i Norge. Resultatene viser store forskjeller mellom ulike kvinnegrupper. Undersøkelsen avdekker at nærmere 60 prosent av de norskættede kvinnene kom til krisesenter etter at de var blitt utsatt for vold begått av en partner i rus. Blant innvandrerkvinnene var det bare 26 prosent av kvinnene som oppga at partneren hadde vært ruset. Til gjengjeld var andelen som svarte «vet ikke» mye høyere hos innvandrerkvinnene: Nesten 50 prosent oppga at de var usikre på om partneren var ruset da angrepet skjedde. Innvandrerkvinnene er overrepresentert ved krisesentrene og utgjør hele 62 prosent av belegget, til tross for at de bare utgjør 14 prosent av befolkningen. Innvandrerkvinnene har også gjennomsnittlig lengre oppholdstid ved krisesentrene. Studien viste at kvinner med innvandrerbakgrunn og trygdemottakere er overrepresentert ved krisesentrene. Rus hos overgriper er assosiert med forekomst av fysisk partnervold både blant norske kvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn, men sammenhengen er tydeligere for det norske utvalget. Den høye andelen kvinner med innvandrerbakgrunn som svarer «vet ikke» når de blir spurt om overgriper var ruspåvirket under overgrepene, understreker viktigheten av at slike spørsmål blir stilt på en kulturelt sensitiv måte.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1