Cristin-resultat-ID: 1140312
Sist endret: 13. september 2017 14:24
Resultat
Rapport
2014

Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?

Bidragsytere:
 • Signe Bock Segaard
 • Dag Arne Christensen
 • Bjarte Folkestad og
 • Jo Saglie

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Volum: 2014
Hefte: 2014:007
Antall sider: 146
ISBN: 978-82-7763-436-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?

Sammendrag

Rapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøk med stemmegivning via Internett ved stortingsvalget i 2013. I evalueringen følger vi opp og utdyper noen av de temaene som var gjenstand for evaluering av tilsvarende forsøk ved lokalvalget i 2011. Evalueringen tilnærmer seg temaene ut ifra et praktisk perspektiv der velgernes atferd og holdninger er i fokus. Mer presist ser rapporten nærmere på følgende fire temaer: Valgdeltakelse, valgets tilgjengelighet, holdninger og tillit til internettvalg samt hemmelig valg. Hovedkonklusjonen er at det ikke er skjedd store endringer siden 2011; det er fortsatt veldig stor oppslutning om internettvalg. Selv om forsøket har bidratt til en ytterligere økning i andel forhåndsstemmer, har det ikke bidratt til økt valgdeltakelse. Rapporten peker videre på en rekke problemstillinger som bør tas opp i det videre arbeid med internettvalg i Norge. Det gjelder blant annet manglende samsvar mellom dagens juridiske forståelse av prinsippet om hemmelig valg og befolkningens forståelse.

Tittel

Internet voting: voter attitudes and behaviour

Sammendrag

The report presents results from an evaluation of the internet voting trial that was carried out in twelve municipalities at the 2013 Norwegian parliamentary election. The evaluation follows up the evaluation of the corresponding trial at the 2011 local elections, and expands on some of the themes, focusing on the behaviour and attitudes of the citizens. More precisely, we look into four main themes: turnout, accessibility, trust in internet voting, and the secret ballot. The main conclusion is that little has changed since 2011. There is still a high level of support for internet voting among the citizens. Even though the trial has contributed to a further increase in advance voting, this has not led to higher turnout. Furthermore, the report points to some challenges for internet voting in Norway, such as a lack of correspondence between the legal understanding and the popular understanding of the principle of the secret ballot.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Signe Bock Segaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjarte Folkestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Jo Saglie

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jo Saglie
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 4 av 4