Cristin-resultat-ID: 1140910
Sist endret: 17. mars 2015 00:00
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2014

Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis

Bidragsytere:
  • Vibeke Glaser
  • Ingunn Størksen og
  • May Britt Drugli

Utgiver/serie

Om resultatet

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis

Bidragsytere

Kapitler/Artikler

Hjem og barnehage som helheten i barnets liv.

Glaser, Vibeke. 2014, Fagbokforlaget. DMMHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn i risikosonen.

Rimehaug, Tormod. 2014, Fagbokforlaget. NTNUFaglig kapittel

Psykiske vansker hos barn i førskolealder.

Drugli, May Britt. 2014, Fagbokforlaget. HINN, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ferdighetsutvikling og læring hos barn.

Englund, Kjellrun Thora; Leversen, Jonas; Sigmundsson, Hermundur. 2014, Fagbokforlaget. NTNU, ANDREINSTVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sosial utvikling.

Størksen, Ingunn. 2014, Fagbokforlaget. UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel