Cristin-resultat-ID: 1143573
Sist endret: 31. mai 2017, 08:38
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2001

Strategisk (ny)orientering og organisatorisk (re)strukturering i norsk sjømatindustri

Bidragsytere:
  • Torgeir Edvardsen

Tidsskrift

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi
ISSN 0803-6799
e-ISSN 1891-0998
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2001
Volum: 11
Hefte: 1
Sider: 67 - 78

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategisk (ny)orientering og organisatorisk (re)strukturering i norsk sjømatindustri

Sammendrag

Den konvensjonelle strategiske visdom, slik som vi finner den innenfor industriell økonomikk er blitt utfordret av andre syn som betrakter strategi som et fremvoksende fenomen snarere enn som en singel-loop-læringsprosess. Forståelse av hvordan slike prosesser virker og hvilken innvirkning de har på organisasjoner, individer og i siste instans samfunnet er et område med økende oppmerksomhet. Denne artikkelen innleder med en beskrivelse og drøfting av sentrale perspektiver innen strategifaget (voluntarisme og determinisme; prosess og posisjon) som ender opp med en argumentasjon i favør av en pluralistisk forståelse og tilnærming. Deretter drøftes noen strategiske imperativer og handlingsmuligheter for industrielle aktører innen norsk sjømatindustri.

Bidragsytere

Torgeir Edvardsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1