Cristin-resultat-ID: 1145188
Sist endret: 10. september 2014, 14:43
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Bidragsytere:
 • Hanne Cecilie Braarud og
 • Jörg Richter

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2014
Volum: 2
Artikkelnummer: 2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Sammendrag

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng. Den norske oversettelsen av skalaen var ferdig i 2008 og er godkjent av Guedeney som utviklet skalaen sammen med Fermanian (Guedeney & Fermanian, 2001). Systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for skandinaviske versjoner av ADBB resulterte i 0 treff, men vi inkluderte en artikkel etter innspill fra førsteforfatter av denne artikkelen. Denne publikasjonen rapporterte data fra en norsk prospektiv kohortstudie med til sammen 302 spedbarn og deres mødre (to grupper: 64 premature spedbarn og deres mødre og 238 spedbarn født til termin og deres mødre). Den inkluderte studien rapporterte gjennomsnittsskårer, median for ADBB total og forskjell i prevalens av forhøyet ADBB total skåre ved 3, 6, og 9 måneder for premature og spedbarn født til termin, samt gruppeforskjeller ved 3, 6, og 9 måneder. Datagrunnlaget for å vurdere måleegenskaper ved den norske versjonen av ADBB skalaen er mangelfull og utilstrekkelig. Fremtidig forskning hvor man benytter den norske ADBB skalaen bør legge vekt på psykometriske egenskaper.

Bidragsytere

Hanne Cecilie Braarud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jorg Richter

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jörg Richter
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universität Rostock
1 - 2 av 2