Cristin-resultat-ID: 1146622
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Contrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway

Bidragsytere:
 • Marianne Lund
 • Karl Erik Lund og
 • Torleif Halkjelsvik

Tidsskrift

Nicotine & Tobacco Research
ISSN 1462-2203
e-ISSN 1469-994X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2014
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84930902953

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Contrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway

Sammendrag

In Norway, snus use and cigarette smoking are at different developmental stages as described by the diffusion of innovation model. Concomitant with declining smoking rates, the use of snus is increasing. In light of these differences in use trends, we assumed that snus users and cigarette smokers would have different perceptions of their personal tobacco use. A total of 4 852 smokers and snus users were recruited from a large sample of online panellists (n=62 000) and a postal database (n=15 000). The responses to 16 evaluative statements assessing perceptions about tobacco use were compared between exclusive snus users and exclusive smokers, and within dual users. The statements concerned self-evaluative emotions, moral judgements, social disapproval, and benefits of quitting. The perceptions of personal tobacco use differed greatly between exclusive smokers and exclusive snus users, even after controlling for age and sex. Smoker’s perceptions were more negative compared with snus users’ perception. The differences between smoking and snus use were particularly large for indices of social disapproval (Cohen’s d=1.56) and benefits from quitting use of the product (Cohen’s d=1.47) between exclusive users. Dual users exhibited a similar pattern. Smokers have more negative perception of own use compared to snus users. Dual users also devaluates smoking in comparison to their snus use. This finding may have important values for prevention strategies targeting smokers, snus users, and dual users.

Tittel

Contrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway

Sammendrag

Bruk av snus og sigarettrøyking er på ulike stadier i spredningsforløpet, i tråd med diffusjonsmodellens beskrivelser. Samtidig med at røykeprevalensen går ned, stiger bruken av snus i Norge. I lys av disse to ulike brukertrendene er det forventet at også brukerne av henholdsvis sigaretter og snus har ulike vurderinger av egen tobakksbruk. Totalt 4 852 røykere og snusbrukere ble rekruttert fra et stort utvalg av paneldeltakere i en e-postdatabase (n = 62 000) og en postal database (n = 15 000). Svarene på 16 utsagn om eget tobakksbruk ble sammenlignet mellom eksklusive snusbrukere og eksklusive røykere, og innad blant dobbeltbrukerne. Utsagnene omhandlet temaer som selv-evaluerende emosjoner, moralske og sosiale vurderinger, samt fordelene ved å slutte. Det var en markert forskjell i oppfatningen av eget tobakksbruk mellom røykere og snusbrukere, også etter kontroll for kjønn og alder. Røykerne vurderte sin egen røyking som mer negativ enn hva snusbrukerne gjorde om sin egen snusbruk. Forskjellene mellom de eksklusive brukerne av henholdsvis sigaretter og snus var særlig stor for opplevde sosiale normer (Cohens d = 1.56) og fordeler ved å slutte med produktet (Cohens d = 1,47). Resultater for dobbeltbrukernes vurdering av både sin røyking og snusbruk viste et tilsvarende mønster. Røykere har en mer negativ oppfatning av egen bruk sammenlignet med snusbrukernes vurdering av egen snusbruk. Dobbeltbrukerne vurderer også sin røyking som mer negativ enn sin bruk av snus. Funnene kan ha betydning for utvikling av forebyggende tiltak rettet mot røykere, snusbrukere og dobbeltbrukere.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torleif Halkjelsvik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3