Cristin-resultat-ID: 1147576
Sist endret: 6. oktober 2014 01:54
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2014

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Session Rating Scale (CSRS)

Bidragsytere:
 • Ketil Hanssen-Bauer og
 • Hege Kornør

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2
Artikkelnummer: 3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Session Rating Scale (CSRS)

Sammendrag

Children Session Rating Scale (CSRS) ble opprinnelig utviklet i USA i 2003 av Duncan, Miller og Sparks for å måle alliansen i psykoterapi med barn innenfor rammen av det de har kalt Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Den norske versjonen av CSRS kalles «Skala for samtalevurdering – barn og unge (CSRS)». Den er oversatt av Anne-Grethe Tuseth, og kan lastes ned fra internett. CSRS inneholder fire visuelle analoge skalaer som barn besvarer ved å markere på en strek fra trist ansikt til glad ansikt. Administrering og skåring tar få minutter, og det stilles ingen kompetansekrav til testbrukere. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved de skandinaviske versjonene av CSRS identifiserte ingen relevante publikasjoner. Det foreligger ingen dokumentasjon på måleegenskapene ved den norske versjonen av CSRS. Studier som undersøker måleegenskaper er derfor nødvendig.

Bidragsytere

Ketil Hanssen-Bauer

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 2 av 2