Cristin-resultat-ID: 1149220
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2014

Narkotika på gateplan i 7 norske byer

Bidragsytere:
 • Linn Renathe Gjersing og
 • Thomas Anton Sandøy

Utgiver/serie

Utgiver

Statens insituttt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 1
Antall sider: 66
ISBN: 978-82-7171-413-0

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narkotika på gateplan i 7 norske byer

Sammendrag

Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant narkotikabrukere (n=1 020) i aktiv rus i Norge. I denne rapporten omtales personer som har brukt illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler som narkotikabrukere. Med aktiv rus menes at personene har brukt illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler siste fire uker. Utvalget ble i hovedsak rekruttert fra eller utenfor ulike lavterskeltiltak i Oslo (n=519), Bergen (n=113), Stavanger (n=68), Sandnes (n=31), Trondheim (n=98), Tromsø (n=97) og Kristiansand (n=94). Noen ble også rekruttert på gateplan. Formålet med rapporten er å gi et øyeblikksbilde av den illegale, såkalt «tunge» narkotikabruken i syv norske byer høsten 2013, og å beskrive brukerne av illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler. I tillegg er formålet å se etter likheter og ulikheter i bruksmønstre mellom utvalgene i de syv byene. Dette vil kunne gi kunnskap som kan brukes i arbeidet med forebygging og skadereduksjon. Som tverrsnittsundersøkelse kan resultatene først og fremst si noe om hvordan situasjonen var blant informantene i de ulike byene høsten 2013. Det er ikke sikkert at de som inngår i undersøkelsen er representative for alle aktive brukere av opioider og sentralstimulerende midler i de respektive byene, og noen av resultatene, som f.eks. bruk av ulike tiltak og boligsituasjon, vil kunne gjenspeile tiltaket informantene ble rekruttert fra, mer enn tilgangen på hjelpe- og botiltak i byene. Det vil derfor være behov for å gjenta tilsvarende undersøkelser på senere tidspunkt for å se om funnene i denne undersøkelsen gir et dekkende bilde av situasjonen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Renathe Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Thomas Anton Sandøy

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2