Cristin-resultat-ID: 1150123
Sist endret: 21. september 2015 00:00
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2014

Musikk i barnehagen – følelser, fellesskap, kunnskap

Bidragsytere:
  • Torill Vist

Bok

Om resultatet

Klassifisering

Finansiering

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Musikk i barnehagen – følelser, fellesskap, kunnskap

Sammendrag

I dette kapitlet belyses forholdet mellom barn, musikk og følelser. Vi skal først se på små barns musikalske kompetanse og studere psykologisk forskning som knytter våre første emosjonelle samspill til en form for musikalitet. Deretter er spørsmålet om barn – i møte med musikk – ikke bare utvikler seg musikalsk, men også emosjonelt og sosialt. Det settes et særlig fokus på intersubjektive aspekter ved denne følelseskunnskapen, som derfor også kan kalles sosial kompetanse.Dette forfølges videre i sangens rolle i små barns liv, før kapitlet avsluttes med noen implikasjoner for barnehagens praksis. De ulike temaene illustreres med forskningsbaserte intervjusitater og praksisbaserte observasjoner.

Bidragsytere

Resultatet er en del av

Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt. 2014, Fagbokforlaget. HINN, NTNU, UIS, DIVNORSKVitenskapelig antologi/Konferanseserie