Cristin-resultat-ID: 1151023
Sist endret: 17. januar 2018, 09:36
Resultat
Rapport
2014

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Bidragsytere:
 • Asbjørn Steiro
 • Elisabeth Jeppesen
 • Ingvild Kirkehei
 • Wenche Patrono og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Volum: 2014
Hefte: 15
Antall sider: 55
ISBN: 978-82-8121-641-9
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Sammendrag

Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske oversikter over forskning på effekten av koordinerende tiltak på kommunalt nivå for kreftpasi-enter i kommunene. Målet er å gi svar på om koordinerende tiltak bidrar til bedre livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende. Vi inkluderte seks systematiske oversikter av middels til høy kvalitet. Oversikte-ne vurderte effekten av ulike former for koordinerende tiltak mot pasienter som har blitt eller blir behandlet for kreft. Vår oppsummering viser at: • Koordinerende tiltak i kommunene kan øke livskvaliteten hos kreftpasienter. • Det er ikke overbevisende resultater som støtter at koordinerende tiltak (continuity of care) forbedrer funksjon, fysisk og psykologisk status. Det er usikkert om koordinerende tiltak for kreftpasienter gir økt tilfredshet med bruk av helsetjenester. • Det oppdages muligens like mange tilbakefall når kreftpasienten følges opp av lege og sykepleier i kommunen som av spesialist. • Det er ingen entydige resultater som tilsier at koordinerende tiltak for kreftpasienter bedrer symptomer. • Det er usikkert om koordinerende tiltak fører til at kreftpasienter deltar mer aktivt i i beslutninger om egen behandling. Dokumentasjonen er av lav til svært lav kvalitet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabeth Jeppesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Wenche Patrono

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5