Cristin-resultat-ID: 1160012
Sist endret: 5. mars 2015, 11:58
Resultat
Dokumentar
2014

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge

Bidragsytere:
 • Tatjana Felberg Radanovic
 • Calvert Susanna og
 • Ingebricson Eirik

Om resultatet

Dokumentar
Publiseringsår: 2014
Sted: Vimeo/HiOA
Type: Internett
Dato: 1. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge

Sammendrag

«Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge» er en film som tar for seg ulike aspekter ved tolking i offentlig sektor. Filmen er delt i tre deler. Den første delen består av: a) tilbakeblikk på hvordan tolking i offentlig sektor har utviklet seg i Norge (ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) b) tilbakeblikk på tolkeutdanning gitt ved Universitetet i Oslo c) beskrivelse av den nettbaserte utdanningen som gis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og d) en oppsummering av hovedlinjer i forsking på tolking i offentlig sektor i Norge. Den andre delen av filmen består av informasjon: a) om statsautorisasjon i tolking (Høgskolen i Oslo og Akershus), b) om Tolkeregisteret (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og c) om kurs i kommunikasjon via tolk for ansatte i offentlig sektor (Høgskolen i Oslo og Akershus). Den tredje delen av filmen presenterer et kvalitetssikringsprogram utviklet av Utlendingsdirektoratet. Filmen er også tekstet til engelsk.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tatjana Radanovic Felberg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tatjana Felberg Radanovic
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Calvert Susanna

 • Tilknyttet:
  Programleder

Ingebricson Eirik

 • Tilknyttet:
  Programleder
1 - 3 av 3