Cristin-resultat-ID: 1160072
Sist endret: 16. oktober 2014, 17:14
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2014

En strategisk offentlig sektor

Bidragsytere:
  • Åge Johnsen

Utgiver/serie

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 302
ISBN: 978-82-450-1556-0

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Strategi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En strategisk offentlig sektor

Sammendrag

Formålet med denne boka er å analysere og diskutere om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i mange reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet. Strategisk tenkning og verktøy skulle bidra til en mer omstillingsdyktig offentlig sektor og en bedre iverksetting av offentlig politikk enn før. Strategibegrepet brukes nå av alle, i en rekke forskjellige sammenhenger og gjerne for å fremheve at noe er særlig viktig. Denne antalogien analyserer og diskuterer hvordan det faktisk har gått med den strategiske planleggingen og styringen i offentlig sektor. Boka videreutvikler og formidler teorien og forskningen om strategi i offentlig sektor med særlig vekt på empiriske studier fra Norge. Boka retter seg til alle som er interessert i strategisk styring og ledelse i offentlig sektor, og er særlig relevant for forskere, ledere og konsulenter innenfor strategi og offentlig politikk og administrasjon. Studenter innenfor relevante studier vil også kunne ha nytte av boka.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Åge Johnsen

  • Tilknyttet:
    Redaktør
    ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Kommunal omdømmebygging som konkurransestrategi.

Wæraas, Arild. 2014, Fagbokforlaget. NMBUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter.

Døving, Erik; Strønen, Fred H.. 2014, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

En strategisk offentlig sektor.

Johnsen, Åge. 2014, Fagbokforlaget. OSLOMETInnledning

Strategisk tenkning i offentlig sektor.

Johnsen, Åge. 2014, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Prosesstyring som strategiiverksetting.

Hallan, Espen; Johnsen, Åge. 2014, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »