Cristin-resultat-ID: 1161598
Sist endret: 30. oktober 2017, 11:05
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs

Bidragsytere:
 • May Solveig Fagermoen
 • Katherine Bevan
 • Anne-Cathrine Berg
 • Eva Bjørnsborg
 • Christine Mathiesen
 • Helene Guldbrandsen
 • mfl.

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 9
Hefte: 3
Sider: 216 - 223

Importkilder

Norart-ID: 1400567523

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs

Sammendrag

Bakgrunn: Pasientopplæringstiltak som viser positive resultater når det gjelder egenmestring av kronisk sykdom må sees som viktige bidrag til redusert press på helsetjenestene. Selvstyrkende metoder benyttet i pasientkurs kan være viktig supplement til annen behandling. Hensikt: Undersøke endringer i mestringsforventning og selvfølelse hos kursdeltakerne ett år etter fullført kurs. Metode: Spørreskjema ble i 2009 delt ut til deltakere på kurs for sykelig overvektige ved tre Lærings- og mestringssentre i Øst-Norge. Deltakerne besvarte 12 ulike skjemaer på fem ulike tidspunkter. Denne artikkelen presenterer resultater fra spørreskjema om mestringsforventning og selvfølelse. Skjemaene ble fylt ut på kursets første dag og 12 måneder etter kursslutt. Resultater: Totalt 142 av 185 forespurte kursdeltakere besvarte skjema første kursdag, etter ett år svarte 67 deltakere. Gjennomsnittsalderen var 43,3 år; 75 prosent var kvinner; 64 prosent hadde under 12 års utdanning, det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Deltakerne hadde økning i selvfølelse og mestringsforventning etter ett år. Resultatene var både statistisk og klinisk signifikante endringer. Konklusjon: Kurs som vektlegger at deltakerne får grunnleggende kunnskap om sin sykdomssituasjon og lærer selvstyrkende metoder kan bidra til bedre mestringsforventning og selvfølelse. Resultatene samsvarer med internasjonal forskning knyttet til egenmestring.

Bidragsytere

May Solveig Fagermoen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Katherine Bevan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærum sykehus ved Vestre Viken HF

Anne-Cathrine Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærum sykehus ved Vestre Viken HF

Eva Bjørnsborg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling ved Oslo universitetssykehus HF

Christine Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »