Cristin-resultat-ID: 1166531
Sist endret: 24. oktober 2014, 07:06
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2014

Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter

Bidragsytere:
 • Erik Døving og
 • Fred H. Strønen

Bok

En strategisk offentlig sektor
ISBN:
 • 978-82-450-1556-0

Utgiver

Fagbokforlaget
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2014
Sider: 37 - 58
ISBN:
 • 978-82-450-1556-0

Klassifisering

Emneord

Strategi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
- Fagområde: Samfunnsvitenskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategiske perspektiver på styring i offentlige virksomheter

Sammendrag

Det moderne strategifaget er i hovedsak utviklet for private og konkurranseutsatte bedrifter, og handler fremfor alt om lønnsomhet gjennom å utvikle langvarige konkurransefortrinn. Offentlig sektor er underlagt sterk politisk kontroll, driver myndighetsutøvelse, har ikke fortjeneste som målsetning og har ofte en form for monopol. Strategi i offentlig sektor er derfor paradoksalt. Offentlig sektor er likevel så mangfoldig at perspektiver og verktøy utviklet for privat sektor langt på vei kan anvendes for offentlige bedrifter (som NRK) eller for offentlig tjenesteproduksjon (som sykehus). Dette gjelder ikke minst teorier om strategiprosesser og til dels teorier om ressurser, disse kan også anvendes innenfor offentlige etater som driver myndighetsutøvelse (som Skatteetaten). For konkurranseutsatte offentlige bedrifter kan hele spekteret av strategiteori anvendes, om enn med forsiktighet slik at også det brede samfunnsoppdraget ivaretas.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Erik Døving

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Fred Strønen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Fred H. Strønen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

En strategisk offentlig sektor.

Johnsen, Åge. 2014, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1