Cristin-resultat-ID: 1169686
Sist endret: 9. mai 2017 13:54
Resultat
Rapport
2014

Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg

Bidragsytere:
 • Johannes Bergh
 • Dag Arne Christensen
 • Bjarte Folkestad
 • Rune Karlsen og
 • Jo Saglie

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 2014:008
Antall sider: 129
ISBN: 978-82-7763-438-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg

Sammendrag

Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest gjennomføres det simuleringer basert på data fra norske valg, hvor man varierer personvalgordningen, og ser hvilke utslag ulike ordninger har. Rapporten viser at personvalg ved stortingsvalg kunne få konsekvenser for hvordan norsk politikk fungerer. Men på mange områder vil effektene kunne bli relativt begrensede. Omfanget av disse effektene vil også være avhengig av den konkrete utformingen av en personvalgordning: en lav sperregrense og en mulighet til å gi mer enn én personstemme gir større spillerom for velgerinnflytelse. Men effektene vil også være avhengig av forhold som ligger utenfor Stortingets kontroll: I hvilken grad velgerne tar personstemmeretten i bruk, i hvilken grad kandidatene bruker muligheten til å drive personlig valgkamp, i hvilken grad det forekommer interne konflikter i partiene, og i hvilken grad partiene faktisk nominerer sine mest populære kandidater øverst på listen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Johannes Bergh

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjarte Folkestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Rune Karlsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Jo Saglie

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jo Saglie
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 5 av 5