Cristin-resultat-ID: 1170204
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Samaritansk sjølvforståing i innskriftene frå Garisim og Delos

Bidragsytere:
  • Magnar Kartveit

Tidsskrift

Teologisk Tidsskrift
ISSN 1893-0263
e-ISSN 1893-0271
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Trykket: 2014
Volum: 3
Hefte: 3
Sider: 271 - 285
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samaritansk sjølvforståing i innskriftene frå Garisim og Delos

Sammendrag

Opphavet til samaritanane er omdiskutert. Denne artikkelen gir eit oversyn over nyare forsking, og lanserer ein teori. Tidlegare rekna ein med at samaritanane var eit blandingsfolk med ein blandingsreligion. Nyare forsking reknar dei for ei jødisk gruppe som oppstod i perioden 112–63 f.Kr. Samaritanane visste at dei var eit eige «Israel» lenge før det. Det er ikkje urimeleg å rekna sjølve bygginga av altar og tempel på Garisim som eit viktig punkt i utviklinga. Josefus tidfestar denne bygginga til omlag 330 f.Kr.; arkeologane viser til persisk tid, tidleg 400-tal, og frå då av kan ein rekna med -sama-ritanar. Innskriftene frå Garisim og Delos viser ein samaritansk identitet i første halvdel av det andre hundreåret f.Kr. Då stod det ein stor by på Garisim, med ein felles kultstad, æra av folk i lokalområdet og så langt borte som på ei øy i Egearhavet, Delos.

Bidragsytere

Magnar Kartveit

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1