Cristin-resultat-ID: 1172695
Sist endret: 20. januar 2015, 14:14
Resultat
Nettsider (opplysningsmateriale)
2014

Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Bidragsytere:
 • Carl Christian Bachke og
 • Stian Reinertsen

Om resultatet

Nettsider (opplysningsmateriale)
Publiseringsår: 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede

Sammendrag

Hva legger dagsenteransatte i begrepene normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning, og hvordan manifisterer det seg i den daglige driften? En studie fra Universitetet i Agder søker svar gjennom intervju med dagsenteransatte. I artikkelen "Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede" (2013) tar Kjersti Fjeldal, Asle Hovstø og Carl Bachke for seg intervjuer med dagsenteransatte, i søken etter å forstå hva de ansatte legger i disse begrepene. Prosjektet ble gjennomført av to vernepleierstudenter våren 2011, med en lærer som faglig ansvarlig ved Universitet i Agder. Tre kommunale dagsenter, i tre forskjellige byer i Sør-Norge, ble valgt ut for deltakelse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Carl Christian Bachke

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder

Stian Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2