Cristin-resultat-ID: 11742
Sist endret: 21. oktober 2013 12:14
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2002

Forskning på tvers - tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU

Bidragsytere:
  • NTNU NTNU

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU, TAPIR akademisk forlag

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2002
Antall sider: 144
ISBN: 82-519-1808-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning på tvers - tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU

Bidragsytere

NTNU NTNU

  • Tilknyttet:
    Redaktør
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

I hver sin verden. Skogforvaltning og samfunnsutvikling på Madagaskars høyland.

Edwards, M.E.; Armbruster, W.S.; Blaikie, P.; Kalland, I.; Klein, J.; Lein, H.; Olsson, Gunilla A; Pareliussen, I.; Reau, B. 2002, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1