Cristin-resultat-ID: 1182044
Sist endret: 19. januar 2018, 15:18
Resultat
Rapport
2014

Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering

Bidragsytere:
 • Kristin Thuve Dahm
 • Ingvild Kirkehei
 • Hilde Strømme og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 26
ISBN: 978-82-8121-904-5
Open Access

Klassifisering

Emneord

Akupunktur • Bakterielle infeksjoner

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering

Sammendrag

Vi har søkt etter systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur. Vi søkte etter litteratur i relevante databaser og brukte emneord og tekstord for akupunktur kombinert med ord for infeksjon, kontaminering eller smitte. Vi fant 14 mulig relevante systematiske oversikter. De to nyeste oversiktene ble kvalitetsvurdert og kort oppsummert i dette notatet. Den ene oversikten omhandlet forekomst av smitte ved bruk av akupunktur og den andre omhandlet smittekilder for atypiske mykobakterier. Vi vurderte begge oversiktene til å være av moderat metodisk kvalitet. Vi har listet de 12 andre oversiktene. Vi fant at den hyppigst rapporterte komplikasjonen ved akupunktur er infeksjoner. De fleste infeksjonene er bakterielle forårsaket av infeksjon i huden der nålen ble satt. Ingen tilfeller av hepatitt ble rapportert i studiene som er identifisert. 96 % av tilfellene skyldtes infeksjoner med Mycobacterium abscessus. Smittekildene var feilaktig sterilisering av utstyr, urene nåler og gjenbruk av nåler. Forfatterne konkluderer med at det er viktig med klare retningslinjer om bruk av rene nåler. Selv om alvorlige tilfeller av uønskede hendelser ved akupunktur er sjeldne er akupunktur ikke risikofri. Riktig regulering av praksis kan redusere risikoen ytterligere. I tillegg til biomedisinsk kunnskap som anatomi og mikrobiologi er retningslinjer for trygg og hygienisk praksis viktig. De fleste studiene har lite informasjon om hvem som ga akupunkturbehandlingen og hvor trenet de var. Konklusjonene er i hovedsak basert på kasuistikk-serier som bare er egnet til å rapportere type og frekvensen av komplikasjoner. Prospektive studier ville vært et bedre egnet til å besvare spørsmålet om risiko for smitte.

Tittel

Disease transmission through acupuncture

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Strømme

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4