Cristin-resultat-ID: 1185284
Sist endret: 24. november 2016 09:41
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2014

Vekst og utvikling i nord

Bidragsytere:
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard og
 • Toril Ringholm

Tidsskrift

Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
ISSN 0805-083X
e-ISSN 1504-3045
NVI-nivå 0

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Hefte: 6
Sider: 26 - 31

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vekst og utvikling i nord

Sammendrag

Det blomstrer og gror i Nord-Norge. Landsdelen er rik på både fornybare og ikke fornybare ressurser. Med gode grep omgjøres disse til næring, arbeidsplasser og eksportinntekter. Samtidig ser vi en sterk befolkningsmessig sentralisering rundt de største byene, mens mange framtidige arbeidsplasser kan bli å finne andre steder. Økonomisk vekst og arbeidskraftbehov fører ikke uten videre til attraktive lokalsamfunn.

Bidragsytere

Elisabeth Angell

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Marit Aure

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ivar Lie

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Toril M Ringholm

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Toril Ringholm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5