Cristin-resultat-ID: 1187542
Sist endret: 20. januar 2018, 11:09
Resultat
Rapport
2014

Botilbud til mennesker med demens

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Ingvild Kirkehei og
 • Kristin Thuve Dahm

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 28
ISBN: 978-82-8121-930-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Botilbud til mennesker med demens

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av Botilbud til mennesker med demens (1). Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2009 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner. Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport, og søket ble avgrenset til systematiske oversikter. Søket ble utført i november 2014 og det ble søkt i flere medisinske databaser. To personer gikk uavhengig av hverandere gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi identifiserte totalt 476 nye referanser i litteratursøket. Av disse fant vi seks mulige relevante oversiktsartikler. Fem av de seks var publisert i 2014, den siste var fra 2013. Tematisk fordelte de seg slik: •To oversikter om effekt av tiltak for bedre utendørsmiljø og bruk av hage (2, 3), •En oversikt om effekt av teknologisk støtte (4) og •Tre oversikter om effekt av tiltak for å forebygge fall og tiltak for et støttende bomiljø (5-7). Oversiktene vi fant ble ikke lest i fulltekst. Dokumentasjonen i oversiktene er ikke oppsummert eller kvalitetsvurdert av Kunnskapssenteret.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3