Cristin-resultat-ID: 1189608
Sist endret: 15. januar 2015, 09:55
Resultat
Rapport
2014

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife)

Bidragsytere:
  • Thomas Michael Welte

Utgiver/serie

Utgiver

Energi Norge

Serie

Publikasjon (Energi Norge)

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Hefte: 385-2014
Antall sider: 28
ISBN: 978-82-436-1004-0

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife)

Sammendrag

Rapporten oppsummer resultatene fra prosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife)". De viktigste leveransene fra prosjektet er to programvaresystemer: SysLife-systemet og tilstandskontrollhåndbøkene. Mens SysLife-systemet er laget for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data og informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter, er tilstandskontrollhåndbøkene et (kunnskaps-)system med informasjon om kraftsystemkomponenter som f.eks. beskrivelser av hovedkomponenter, tilstandskontrollmetoder, skadetyper og kriterier for tilstandsfastlegging samt skadeatlas. Denne rapporten gir en kort presentasjon av disse to systemene. Videre presenteres en oversikt over andre resultater fra prosjektet, eksempelvis rapporter og notater, studentoppgaver og foredrag på konferanser og seminarer. Denne rapporten inkluderer også en oversikt over utfordringer mht. videre arbeid, drift og videreutvikling av systemene og ønsket om å ta ut gevinstene av systemene som er utviklet, samt anbefalinger på hvordan disse utfordringene kan møtes.

Bidragsytere

Thomas Michael Welte

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS
1 - 1 av 1