Cristin-resultat-ID: 1195212
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Rapport
2014

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014

Bidragsytere:
 • Ingrid Sperre Saunes
 • Jon Helgeland og
 • Anne Karin Lindahl

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 23
ISBN: 978-82-8121-933-5
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Kvalitet i helsetjenesten • Kvalitetsindikator • Helserelatert livskvalitet

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014

Sammendrag

”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapporten gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I tillegg publiserte OECD regionale rapporter for henholdsvis Europa og Asia/Stillehavet i 2010, 2012 og 2014. Kunnskapssenter presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helsetjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene. OECD-rapporten fra 2014 inneholder sammenliknbare data fra 35 europeiske land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2012. Gjennomsnittsverdiene som oppgis er for EU-landene i OECD. Notatet vil gjøre informasjonen tilgjengelig for et bredere publikum og samtidig være et bidrag i debatten om kvalitet i den norske helsetjenesten. Vi har lagt vekt på informasjon om datakvalitet og sammenliknbarhet siden landene varierer med hensyn til befolkningssammensetning, finansiering og organisering av helsetjenester, samt at de har ulike måter å registrere og rapportere data på. Helsetilstanden i Norge er generelt god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. Norske helsevaner er også bedre enn gjennomsnittet, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av grønnsaker. Norge har de høyeste helseutgifter per innbygger i Europa målt per capita, – og skårer også høyt på de andre indikatorene for helseutgifter. Unntaket er utgifter til legemidler per capita hvor vi er blant de land som ligger lavest. Norge skiller seg ut med en høy andel ressurser brukt på pleie og omsorg og et høyt antall pleie- og omsorgspersonell per innbygger i forhold til de andre europeiske OECD-landene. Selv om sammenlikningene viser at Norge har høy ressursbruk, er det usikkert om vi får tilsvarende bedre helsetilstand i befolkningen. Norsk helsetjeneste har hatt størst reduksjon i sykehusdødelighet på grunn av hjerneslag. Også når det gjelder overlevelse etter fem år ved livmorhalskreft og brystkreft er Norge best eller blant de beste i Europa. Når det gjelder pasientsikkerhetsindikatorene, skårer Norge dårligere. Oppslutning om vaksinasjonsprogram er gjennomsnittlig. Vi mangler fortsatt sammenliknbare data om kvalitet og resultater for deler av helsetjenesten.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingrid Sperre Saunes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Anne Karin Lindahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3