Cristin-resultat-ID: 1199866
Sist endret: 23. november 2015, 15:00
Resultat
Rapport
2014

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser

Bidragsytere:
 • Jon Marius Vaag Iversen
 • Anne Sigrid Haugset
 • Anders Martinsen
 • Christian Wendelborg
 • Melina Røe
 • Gunnar Nossum
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Trøndelag Forskning og Utvikling A/S

Serie

Rapport / Trøndelag forskning og utvikling
ISSN 0809-9642

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014
Volum: 2014
Hefte: 16
ISBN: 978-82-7732-205-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser

Sammendrag

Denne rapporten er en dokumentasjon av en empirisk studie av yrkesretting og relevans i norsk skole. Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskaps¬departementet og er andre delen av forskningsprosjektet yrkesretting og relevans i fellesfagene i videregående opplæring. Det er benyttet et analyserammeverk som beveger seg både på skole- og skoleledelsesnivået og ut i klasserom hos elever og lærere. Hovedkonklusjonen er at norske skoler i stor grad er tilrettelagt for yrkesretting, men at det er læreren som styrer undervisningen og at egenskaper ved læreren og at elevene opplever undervisningen som rele¬vant er av særlig betydning for effektene av yrkesretting.

Bidragsytere

Jon Marius Vaag Iversen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Anne Sigrid Haugset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Anders Martinsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Christian Wendelborg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Melina Røe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »