Cristin-resultat-ID: 1225923
Sist endret: 24. februar 2015, 10:20
Resultat
Rapport
2015

Fiskevandring forbi Reinforsen i Rana- Tiltaksstudie

Bidragsytere:
  • Hans-Petter Fjeldstad

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Energi AS

Serie

SINTEF Energi. Rapport

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: TR A7454
Antall sider: 19
ISBN: 978-82-594-3662-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fiskevandring forbi Reinforsen i Rana- Tiltaksstudie

Sammendrag

Rapportens formål har vært å vurdere tiltak for effektiv oppvandring av laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva. Eksisterende laksetrapp ble synfart i november 2014. Fjellforholdene i tunnelen ble vurdert som tilfredsstillende og tersklene i trappas øverste to tredjedeler ble vurdert til å være i brukbar og god stand. Inngangen til trappa er godt plassert. Tersklene i trappas nedre tredjedel må repareres i sin helhet, det elektriske anlegget må renoveres, og ved fangstkammeret i trappas øvre del må fjellrommet gjøres større. Arrangement for behandling og registrering av fisk må oppgraderes og innløpet til trappa må senkes med ca. 1 meter for å sikre vann i trappa hele sommeren. Nytt kraftverk i Reinforsen er i utgangspunktet ikke i konflikt med oppvandring hos fisk, såfremt planene for kraftverket tilpasses en fisketrapp. En ny fisketrapp på motsatt side av elva er fullt mulig, spesielt dersom det er ønskelig med kraftverksutløp i samme området. Dersom dagens laksetrapp beholdes er det ønskelig å flytte dagens kraftverksutløp nærmere fossen og helst fram til dagens trappeinngang. Utløpet må stenges med varegrind. Det samme må inntaket til kraftverket på oversiden av dammen. Det må sikres at nedvandring av fisk i framtiden ikke kan gå inn i turbinene til Reinforsen og Langvatnet kraftstasjoner.

Bidragsytere

Hans-Petter Fjeldstad

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Energisystemer ved SINTEF Energi AS
1 - 1 av 1