Cristin-resultat-ID: 1225927
Sist endret: 25. oktober 2016, 14:35
Resultat
Rapport
2013

Endringer i ulikheter i dødelighet etter utdanning i Norge – en underlagsrapport om mulige forklaringer. Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014.

Bidragsytere:
 • Bjørn Heine Strand
 • Ólöf Anna Steingrímsdóttir
 • Ingri Myklestad og
 • Øyvind Næss

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 33

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringer i ulikheter i dødelighet etter utdanning i Norge – en underlagsrapport om mulige forklaringer. Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Olöf Anna Steingrimsdottir

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ólöf Anna Steingrímsdóttir
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring 1 ved Folkehelseinstituttet

Ingri Myklestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Erik Næss

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Øyvind Næss
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4