Cristin-resultat-ID: 1229630
Sist endret: 5. mars 2015, 11:40
Resultat
Fagartikkel
2015

Utredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens -En oppgave for demensteamene og en arena for ergoterapeuter

Bidragsytere:
 • Margit Gausdal
 • Mona Michelet og
 • Thea Skarpengland

Tidsskrift

Ergoterapeuten
ISSN 0800-3475
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagartikkel
Publiseringsår: 2015
Hefte: 1
Sider: 36 - 41

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens -En oppgave for demensteamene og en arena for ergoterapeuter

Bidragsytere

Margit Gausdal Strandenæs

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Margit Gausdal
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thea Bredholt

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thea Skarpengland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3