Cristin-resultat-ID: 1234820
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2015

Rusmidler i Norge 2014

Bidragsytere:
 • Astrid Skretting
 • Elin Kristin Bye
 • Tord Finne Vedøy og
 • Karl Erik Lund

Utgiver/serie

Utgiver

SIRUS

Serie

Rusmidler i Norge : statistikk ...
ISSN 0802-2097

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Hefte: 2014
Antall sider: 347
Revidert utgave
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge 2014

Sammendrag

Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet 2014-utgaven av «Rusmidler i Norge» er nå publisert på sirus.no. SIRUS’ årlige publikasjon er organisert i substanskapitler, mens et eget kapittel er viet informasjon/data knyttet til tjenester for rusmiddelmisbrukere. I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger tilgjengelige registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4