Cristin-resultat-ID: 1242350
Sist endret: 27. januar 2018 13:36
Resultat
Rapport
2015

Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?

Bidragsytere:
  • Therese Kristine Dalsbø
  • Kristin Thuve Dahm og
  • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 32
ISBN: 978-82-8121-958-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?

Sammendrag

Schizofreni (personlighetsspaltning) er en kronisk lidelse som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall. Kortidseffekten av behandling med antipsykotika for personer med schizofreni er dokumentert i svært mange studier. Resultatene fra oppsummeringene av disse studiene er entydige. Vedlikeholdsbehandlingen med antipsykotika til personer med schizofreni gir flere klare positive effekter. Vi baserer oss på dokumentasjon av høy kvalitet og vi har stor tillit til disse funnene. Bruk av antipsykotika som vedlikeholdsbehandling fører til; •færre tilbakefall etter syv til tolv måneder •færre frafall fra behandling etter tre år •mindre bruk av helsetjenester, målt som innleggelser i sykehus Vedlikeholdsbehandlingen med antipsykotika til personer med schizofreni har ikke klare positive effekter på enkelte utfall. Vi baserer oss på dokumentasjon av lav kvalitet og vi har begrenset tillit til disse funnene. Det er mulig, basert på dokumentasjon av lav kvalitet, at behandlingen gir: •bedret livskvalitet målt etter sju til atten måneder •liten eller ingen innvirkning på forekomsten av selvmord •liten eller ingen innvirkning på daglig funksjon målt på andel personer i arbeid Vedlikeholdsbehandlingen har også klare bivirkninger, blant annet: •vektøkning •tretthet •bevegelsesvansker Oppfølgingstiden i studiene var over tre måneder, men sjelden mer enn tre år.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3