Cristin-resultat-ID: 1242953
Sist endret: 10. november 2015, 13:22
Resultat
Rapport
2015

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen

Bidragsytere:
 • Gry Mette D. Haugen
 • Karin Dyrstad og
 • Marian Ådnanes

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF akademisk forlag
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2015
Antall sider: 46
ISBN: 978-82-14-059397
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen

Sammendrag

I denne rapporten undersøkes barns innflytelse på egen bosteds- og samværsordning. Analysene er basert på data fra undersøkelsen Samvær og bosted 2012, som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte vinteren 2012-13, en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som har barn sammen, men som ikke bor sammen. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. SINTEF har hatt prosjektledelsen. Rapporten er utarbeidet av Gry Mette D. Haugen (forsker ved NTNU Samfunnsforskning).

Bidragsytere

Gry Mette Dalseng Haugen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gry Mette D. Haugen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS

Karin Dyrstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Marian Ådnanes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 3 av 3