Cristin-resultat-ID: 1243021
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Sammendrag/abstract
2015

Lite effektforskning om elektrokonvulsiv terapi forebygger selvmord

Bidragsytere:
  • Therese Kristine Dalsbø

Tidsskrift

PsykNytt
ISSN 1893-4544

Om resultatet

Sammendrag/abstract
Publiseringsår: 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lite effektforskning om elektrokonvulsiv terapi forebygger selvmord

Sammendrag

Det er en sterk sammenheng mellom å ha en psykisk lidelse og risikoen for selvmord. Personer med depressive lidelser er mest risikoutsatte. I Kunnskapssenterets tidligere rapport 24 fra 2006 om Forebygging av selvmord ble det ikke funnet studier som kunne belyse mulige effekter av elektrokonvulsiv terapi brukt forebyggende mot selvmord. Rapporten hevder at «De sparsomme resultatene av våre litteratursøk gir ikke grunnlag for å hevde at ECT virker forebyggende på selvmordsatferd. Studier av tilstrekkelig god kvalitet mangler helt, og vi kan derfor ikke vite om ECT har eller mangler forebyggende effekt på selvmordsadferd». På oppdrag fra Helsedirektoratet foretok Kunnskapssenteret et oppdatert systematisk litteratursøk i januar 2015 i relevante medisinsk og psykologiske databaser. Det er publisert fire systematiske oversikter og to randomiserte kontrollerte studier etter 2006. Det er altså fremdeles sparsom evidens om effekten av ECT som behandlingstiltak og forebygging av selvmord. Forskningen virker også sprikende. Hos barn og ungdom virker evidensgrunnlaget enda mer beskjedent.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1